Polityka Prywatności

Naster Maciej Sieracki z siedzibą w Katowicach – właściciel strony internetowej www.montazowa3.pl dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki Prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony www.montazowa3.pl” www.montazowa3.pl jest: Naster Maciej Sieracki z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod numerem KRS: 0000544760 , NIP: 5471941443, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 ZŁ. 

Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: Naster Maciej Sieracki , ul. Komorowicka 110 43-300 Bielsko-Biała lub na adres e-mail: rodo@naster.pl

Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zapytania o ofertę znajdującej się na stronie  www.naster.pl

1. W celu złożenia zapytania na stronie serwisu poprosimy o podanie :

·  dane osobowe: NIP FIRMY; Nazwa Firmy, Imię, Nazwisko

·  dane adresowe: telefon kontaktowy, adres e-mail;

Podane dane będą wykorzystane w celu związanym z podjęciem niezbędnych działań polegających na odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania.  

Dane osobowe mogą być także przetwarzane:

1. W celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem jest  np. optymalizacja procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania poziomu satysfakcji itd., w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes;

2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

4. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;

5. W celu dobierania produktów pod kątem potrzeb klientów z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;

6. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu;

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na stronie www, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stroną www, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach strony www oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę. 

Profilowanie

Podane dane mogą także podlegać profilowaniu. Profilowanie polega na proponowaniu produktów dopasowanych do Państwa preferencji i posiadanych cech. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości. 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach stanowią: przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Prawo dostępu, sprostowania, przeniesienia i usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody

Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli Naster  Sp. z o.o. jest administratorem tych danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych. 

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także jeśli dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń 

Prawo skargi

Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudniać lub uniemożliwiać wykonanie przez nas świadczenia.

Przekazywanie danych

Dane mogą być przekazywane zaufanym, w niezbędnym zakresie – przedstawicielom handlowym oraz dostawcom wskazanych w ankiecie usług. Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie i zakresie uzasadnionym łączącą nas współpracą.

Państwa dane są przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem www.naster.pl, w tym jej rozliczenia i dostarczenia. Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie www, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową. 

W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, Państwa dane mogą być przekazane w celu windykacji roszczeń.

Obowiązek udostępnienia danych

Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym adresu IP, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane:

·  przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;

 

·  do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody. 

Zabezpieczenia

Naster  posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.